کلرید پتاسیم

کلرید پتاسیم نوعی نمک است که از کلر و پتاسیم تشکیل شده است.

بیشترین کاربرد کلرو پتاس صورتی بابت تولید کودهای پتاسیم دار است.

از انواع اصلی کودهای پتاسیم دار ( کلرید پتاس) و سولوپتاس(سولفات پتاس) است.

یکی از مهمترین اثرات کمبود پتاسیم کاهش مقاومت گیاه در مقابل آفت‌ها، عوامل بیماری ‌زا و حمله نماتدها است. بنابراین تامین مقدار کافی این عنصر از طریق کودهایی مانند کلرید پتاسیم به حفظ سلامت گیاه کمک می کند. کلرید پتاسیم یکی از کودهایی است که  یون های پتاسیم را در خاک آزاد می کند.

این محصول نسبت به دیگر کودهای دارای پتاسیم مانند سولفات پتاسیم و نیترات پتاسیم برای تغذیه گیاه بهتر است. به دلیل اینکه فراروانی آن در طبیعت بیشتر است و البته  قیمتی ارزان تر نسبت به دیگر کوهای پتاسیم دار دارد. بیش از ۹۰ درصد از تولید جهانی پتاس برای تغذیه گیاهان مصرف می شود.

کلرید پتاسیم به خوبی در آب حل می شود و با آبیاری زمین های کشاورزی کودهای پتاس به ترکیبات محلول در خاک تبدیل می شوند.

مزایا:

۱) تغذیه گیاهان نسبت به عنصر پتاسیم

۲) بهبود رنگ‌آوری میوه

۳) درشت شدن محصول و افزایش کمیت و کیفیت محصول 

۴) افزایش مقاومت گیاه به خشکی و درجه حرارت های بالا و پایین

۵) افزایش قابل توجه محصولاتی همچون برنج

۶) قابلیت استفاده در سیستم آبیاری و محلول پاشی

۷) افزایش دسترسی گیاهان به سایر ترکیبات مفید مانند نیترات ها، فسفات، کلسیم و آمینواسیدهای ضروری است.